browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Karin W. Tikkanen

Skräckens skräck

Som många säkert redan är medvetna om förekommer en uppsjö lånord från de klassiska språken i våra moderna språk idag. Olle skriver om åtskilliga i sina böcker, och i Latinska Ord berättar jag om ett par latinska ord som gjort intåg i vår moderna svenska. Ibland händer det dock att ord eller delar av ord … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Spaningar | Tags: , | Leave a comment

Settembre, andiamo! È tempo di migrare

Enligt den gamla romerska kalendern räknar vi nu den sjunde månaden, september (av septem ”sju”). De flesta läsare känner säkert redan till att romarna till att börja med endast räknade tio månader på året, från mars till december.  De fyra sista månaderna i vår kalender är helt enkelt uppkallade efter sina positioner i den gamla romerska listan; oktober … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Latinska ord | Leave a comment

Min stora ambition är att hellre dö av utmattning än av uttråkning (T. Carlyle)

Vi fortsätter på temat ”Nu börjar hösten, nu börjar jag om på nytt…” Inför skolstart och semesterslut och den allmänna migrationen från sandstranden in till staden grips åtskilliga av oss av höga målsättningar och föreställningar om att ”göra om, och göra bättre”. Det är med andra ord hög tid att titta på begreppet ”ambition”. Att vara ambitiös … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Latinska ord | Leave a comment

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. (W. Churchill)

Vi skriver augusti månad. Skolor och förskolor runtom i landet drar igång igen, och om knappt en månad slår universiteten upp sina portar. Med andra ord är det hög tid att reflektera över ordet ”skola”, och vad lärdomar vi kan dra av detta ord. Reddit-användaren KimChinhTri har satt ihop en översiktlig karta som visar de etymologiska rötterna … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Latinska ord, Spaningar | Leave a comment

Den svartaste av sjukdomar

Efter att ha grunnat på det ”svenska” i talesättet om skadeglädje, tänkte jag här vandra vidare bland de ord vi ibland upplever som särskilt nationella för vår kultur. På svenska har vi två till innebörden snarlika ord, som båda uttrycker känslan att vilja ha någonting som någon annan besitter: avundsjuka och svartsjuka. De båda orden … Continue reading »

Categories: Historiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Den enda sanna glädjen?

Idag, i takt med en digitalt allt öppnare värld, blir möten mellan kulturer och språk alltmer påtagliga. En faktor som verkar förtjusa som allra mest är att olika språk kan ha särskilda ord för kulturellt viktiga företeelser, där andra språk saknar direkta motsvarigheter. Den här förtjusningen kan man bland annat se i form av listor … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Spaningar | Tags: , , , | Leave a comment

Turkiet

Med anledning av att jag denna vecka har befinnit mig på konferens i Istanbul, Turkiet, har jag på facebook reflekterat en smula över vilka ord vi kan tänkas ha fått in i svenskan från detta otroligt vackra språk. Eftersom jag är på bloggen en liten tid haft små genomgångar av geografiska ord, det vill säga … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | 2 Comments

Språkens framtid

Har språk någon framtid? Frågan kan tyckas konstig – visst kommer det alltid att finnas språk – men det är idag ett faktum att flertalet lärosäten runtom i Sverige tycks anse frågan oviktig och ointressant, med följden att språkutbildningar läggs ner. Göteborgs universitet sammanträder i dagarna om nedläggning av undervisningen i klassisk grekiska, ryska, italienska och fornkyrkoslaviska. … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment

Geografiska namn: Storbritannien

För att ära det nu pågående diamantjubiléet i ett av mina forna hemländer kommer här ett särskilt geografiinlägg tillägnat Storbritannien. Elisabeth II kröntes den 2:a juni 1952, och firar sålunda i år 60 år på tronen. Med dunder och brak firas det, och precis som flertalet regenter plägat göra, i många olika länder, iscensätts även i London innevarande sommar … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Geografiska namn: det romerska arvet

I vår (i synnerhet sporadiska) serie om ursprungen till moderna namn på olika länder, följer här en liten genomgång av de länder där man idag talar romanska språk, det vill säga länder som fortsätter det romerska språkliga arvet. Italien – För att börja med det mest väsentliga så användes Italia som geografiskt namn i första hand … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment