browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Geografiska ord

Turkiet

Med anledning av att jag denna vecka har befinnit mig på konferens i Istanbul, Turkiet, har jag på facebook reflekterat en smula över vilka ord vi kan tänkas ha fått in i svenskan från detta otroligt vackra språk. Eftersom jag är på bloggen en liten tid haft små genomgångar av geografiska ord, det vill säga … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | 2 Comments

Geografiska namn: Storbritannien

För att ära det nu pågående diamantjubiléet i ett av mina forna hemländer kommer här ett särskilt geografiinlägg tillägnat Storbritannien. Elisabeth II kröntes den 2:a juni 1952, och firar sålunda i år 60 år på tronen. Med dunder och brak firas det, och precis som flertalet regenter plägat göra, i många olika länder, iscensätts även i London innevarande sommar … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Geografiska namn: det romerska arvet

I vår (i synnerhet sporadiska) serie om ursprungen till moderna namn på olika länder, följer här en liten genomgång av de länder där man idag talar romanska språk, det vill säga länder som fortsätter det romerska språkliga arvet. Italien – För att börja med det mest väsentliga så användes Italia som geografiskt namn i första hand … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Geografiska namn: Skandinavien

Det är dags att fortsätta på serien ”geografiska ord”, och vad passar då bättre än att börja med vårt fina nordliga Skandinavien? Skandinavien, till att börja med, är ett mycket tidigt namn som blivit felstavat. Det förekommer redan hos den romerske historikern Plinius, i hans Naturalis Historia, men då i formen Scadinavia. Formen som sådan tros komma från … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Världsdelar

Något jag länge och ofta har grunnat över är varför länder heter som de gör, och varför de heter olika på olika språk, och jag tänker därför sparka igång en serie sådana inlägg här. För att ta ett exempel (och eftersom mitt förra inlägg handlade om tyska ord): varför säger vi på svenska ”Tyskland” om … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment