browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Krigiska ord

Bokusblogg: Konsten att hitta ett arbetsflöde

Formen på artiklarna i Krigiska ord gör att boken är extremt faktaspäckad i förhållande till sin storlek. Det ställer speciella krav på arbetsprocessen: för att göra artiklarna både fängslande och koncisa måste man läsa på ordentligt om de mest skiftande ämnen – från antiken till 1900-talet. För att till exempel formulera två intressanta meningar om Henrik … Continue reading »

Categories: Bokusblogg, Historiska ord, Krigiska ord, Kulinariska ord, Olle Bergman | Leave a comment

Bokusblogg: Ligistsoldater och ligistiska härförare

Vilket är mitt favoritord i Krigiska ord? Den frågan har jag fått från många håll och jag tycker den är knepig att besvara av många orsaker. För det första så skulle jag nog själv inte använda uttrycket favorit (eg. perf. part. av favorire ‘gynna’; till lat. favor ‘gunst’) eftersom det antyder att jag finner fröjd i att skriva om … Continue reading »

Categories: Bokusblogg, Historiska ord, Krigiska ord, Olle Bergman | Leave a comment

Arkebusering

  Arkebusering innebär ’avrättning genom skjutning’. Ordet går via franskans arquebuser ’arkebusera’ tillbaka till det lågtyska hakebusse, det vill säga ’hakebössa’. Detta var ett tidigt eldhandvapen som brukades under medeltiden – ett slags klumpig föregångare till geväret. Hakebössan hade en mycket kraftig rekyl och var därför försedd med en lodrät hake på undersidan som skulle … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Marskalk

En marskalk är en ’funktionär vid en offentlig festlighet’. Vid svenska bröllop är marskalken allmän bröllopsfixare samt brudgummens moraliska stöd. Oftast är det bäste vännen eller en bror som får detta hedersuppdrag. Marskalk är naturligtvis också en militär titel och i många länder är fältmarskalk den högsta officersgraden. Det traditionella tecknet för marskalkvärdigheten är en … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Valkyria

En valkyria är, precis som >amason, ’en stridbar kvinna’. I den fornnordiska mytologin var valkyriorna kvinnligakrigarväsen som tjänade Oden. Valkyriorna deltog osynliga i människornas drabbningar och valde ut vilka som skulle falla på slagfältet. Deras uppgift var sålunda att ”kora de fallna”. Det isländska valr betyder ’de som har fallit i strid’ (jämför det svenska … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Uppskattande recension i Ölandsbladet

Mats Garme skrev uppskattande om Krigiska ord i Ölandsbladet (artikeln ej på webben) den 31 mars: ”Boken i sitt lilla format är späckad med språkhistorisk kunskap. Dessutom är den lättsamt skriven och i många fall rent underhållande.”

Categories: Krigiska ord, Olle Bergman | 1 Comment

Konstapel

  En konstapel var’ en polisman av lägre rang’. I Sverige saknas denna officiella titel numera. Istället kallas en obefordrad polisman idag polisassistent. Ordet konstapel kommer från medeltidslatinets constabularius ’stallmästare’ (egentligen ’stallbroder’) där stabulum är ordet för stall. I bland annat Frankrike var den så kallade konnetabeln en av rikets mäktigaste män. Konstapel var också … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Gerilla

Gerilla är ’icke-reguljära militära trupper som arbetar i små enheter’. Begreppet har börjat sprida sig utanför den militära och politiska sfären och idag kan till exempel småföretag utan marknadsavdelningar satsa på så kallad gerillamarknadsföring – småskalig och resurssnål marknadsföring som förlitar sig på mejllistor, bloggar, lokala föreläsningar och så vidare. Guerilla är diminutivformen av det … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Geronimo!

Om du är en äventyrlig person som tycker om att hoppa i vattnet från tremeterstrampoliner eller andra högt belägna platser har du kanske vrålat ”Geronimo!” under själva uthoppet. Hur kommer det sig egentligen att det i sådana stunder känns så naturligt att ropa namnet på en berömd ledare för apacheindianerna? Förklaringen finns att finna hos … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Rebell

  Idag behöver man inte ta till vapen för att vara rebell – det räcker med att sätta sig på tvärs gentemot rådande auktoriteter, regler och normer. Ordet kommer av latinets rebellis ’som börjar krig på nytt’, bildat av förledet re- ’mot, åter’ och bellum ’krig’. Ordet bellum hittar vi till exempel i titeln på … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment