browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: marknad

Kulinariska ord

Underhållande och lärorikt om kökets språkhistoria! Visste du att margarin hämtat sitt namn från det grekiska ordet för pärla? Att Sjötunga Walewska är en hyllning till Napoleons polska älskarinna? Eller att mejeriernas bearbetning av mjölk hämtat sitt namn från forskaren Louis Pasteur? Följ med på en aptitretande och lärorik resa genom tid och rum när … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Choklad

Choklad! Med choklad brukar vi vanligtvis avse sötsaker för vilka den viktigaste råvaran är bönor från kakaoträdet, Theobroma cacao. Ordet kommer via franskan och spanskan från aztekerna, volka gjorde en kakaoberedning som på deras språk nahuatl kallas xocolatl, av xococ ’bitter’ och atl ’vatten’.

Categories: Historiska ord, Kulinariska ord | Tags: | Leave a comment

Kantarell

Namnet på granskogens doftande guld, Cantharellus cibarius, är en diminutiv av latinets cantharus ’bägare’ -och visst ser de ut som små gula bägare i mossan. De gamla grekernas kantharos var en pampig dryckesbägare av metall eller keramik med stora uppsvängda handtag. Den förknippas med kulten av vin och fruktbarhetsguden Dionysos, som sägs ha haft en … Continue reading »

Categories: Kulinariska ord | Tags: | Leave a comment

Tårta

Ursprunget till ordet tårta är inte helt klarlagt, men en sannolik teori är att det faktiskt är besläktat med ordet tortyr.Tårta kommer av allt att döma via tyskan från franskans tarte ’tårta, bakelse’ somtorde vara samma ord som latinets torta ’rund brödkaka,’ vilket i sin tur är bildat till en böjningsform av torquere ’vrida’. Det … Continue reading »

Categories: Kulinariska ord | Tags: | Leave a comment

Arkebusering

  Arkebusering innebär ’avrättning genom skjutning’. Ordet går via franskans arquebuser ’arkebusera’ tillbaka till det lågtyska hakebusse, det vill säga ’hakebössa’. Detta var ett tidigt eldhandvapen som brukades under medeltiden – ett slags klumpig föregångare till geväret. Hakebössan hade en mycket kraftig rekyl och var därför försedd med en lodrät hake på undersidan som skulle … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Marskalk

En marskalk är en ’funktionär vid en offentlig festlighet’. Vid svenska bröllop är marskalken allmän bröllopsfixare samt brudgummens moraliska stöd. Oftast är det bäste vännen eller en bror som får detta hedersuppdrag. Marskalk är naturligtvis också en militär titel och i många länder är fältmarskalk den högsta officersgraden. Det traditionella tecknet för marskalkvärdigheten är en … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Valkyria

En valkyria är, precis som >amason, ’en stridbar kvinna’. I den fornnordiska mytologin var valkyriorna kvinnligakrigarväsen som tjänade Oden. Valkyriorna deltog osynliga i människornas drabbningar och valde ut vilka som skulle falla på slagfältet. Deras uppgift var sålunda att ”kora de fallna”. Det isländska valr betyder ’de som har fallit i strid’ (jämför det svenska … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Konstapel

  En konstapel var’ en polisman av lägre rang’. I Sverige saknas denna officiella titel numera. Istället kallas en obefordrad polisman idag polisassistent. Ordet konstapel kommer från medeltidslatinets constabularius ’stallmästare’ (egentligen ’stallbroder’) där stabulum är ordet för stall. I bland annat Frankrike var den så kallade konnetabeln en av rikets mäktigaste män. Konstapel var också … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Gerilla

Gerilla är ’icke-reguljära militära trupper som arbetar i små enheter’. Begreppet har börjat sprida sig utanför den militära och politiska sfären och idag kan till exempel småföretag utan marknadsavdelningar satsa på så kallad gerillamarknadsföring – småskalig och resurssnål marknadsföring som förlitar sig på mejllistor, bloggar, lokala föreläsningar och så vidare. Guerilla är diminutivformen av det … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment

Geronimo!

Om du är en äventyrlig person som tycker om att hoppa i vattnet från tremeterstrampoliner eller andra högt belägna platser har du kanske vrålat ”Geronimo!” under själva uthoppet. Hur kommer det sig egentligen att det i sådana stunder känns så naturligt att ropa namnet på en berömd ledare för apacheindianerna? Förklaringen finns att finna hos … Continue reading »

Categories: Krigiska ord | Tags: | Leave a comment