browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tysk svenska

Posted by on 24 mars, 2012

Från 1300-talet och ända fram till 1600-talet regerade Hansan, förbundet av tyska eller tyskdominerade handelsstäder, stora delar av Östersjöområdet, från Engelska Kanalen hela vägen bort till Novgorod. Det nordliga och bondska Sverige drogs på så vis in i det europeiska handelsrummet, och blev en del av ett större politiskt samspel.

Under den här tiden bosatte sig många tyskar i Sverige, och lärde sig i viss mån svenska, men ibland bara bristfälligt. Och i vissa områden (vare sig geografiskt eller socialt betingat) blev tyskarna så många att deras lite haltande svenska faktiskt kom att påverka hur vårt språk ser ut idag. Till exempel försvann det gamla fornsvenska systemet med kasusböjning, tillsammans med vissa verbformer, och den fornsvenska uppdelningen i maskulina och feminina ord slogs samman till ett genus, ”den”. På vissa dialekter finns genusuppdelningen fortfarande kvar, och det är därför man ibland kan höra att en klocka omtalas om ”hon”.

Därtill kom oerhört många tyska ord in i svenskan. Många sådana ord har att göra med stadslivet, med ord som herr, fru, borgmästare (Bürgermeister), fröken (Fräulein), och hantverket, som skomakare (Shumacher) och liknande.

Många andra tyska ord och uttryck gjorde sitt intåg i svenskan, vissa i lite annan form, eller med en annan betydelse, än hur det ursprungligen användes. Ett par exempel:
• dass Ett uthus, eller en toalett. Från tyskans das Hause ”huset”, använt i samma betydelse. Det som används är helt enkelt den bestämda artikeln.
• fogsvans Namnet på en kort ospänd såg med handtag som till utseendet erinrar om en rävsvans. Från tyskans fuchsschwanz ”rävsvans”, eller ”fuxsvans”.
• puts väck Från det tyska uttrycket putz weg ”totalt borta, alldeles försvunnet”, av verbet putzen (jfr. ”putsa”) och weg ”borta”
• Ont krut förgås inte så lätt En personlig favorit! Från tyskans Unkraut vergeht nicht so leicht ”ogräs dör inte…”

Omvänt finns det uttryck på tyska som rör Sverige som kanske inte alls känns igen här. Ett exempel är
det underbara hinter Schwedischen Gardinen stizen ”sitta bakom svenska gardiner”, som används i betydelsen ”sitta bakom lås och bom” eller ”skaka galler”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *