browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: kasus

Dô, Brutus?

Som inbiten latinist, en allvarlig åkomma som troligen kommer att vara livet ut, har jag alltid fascinerats av kasuslära. Bland alla de kasus som utgör latinets grammatiska uppsättning former, är vokativen det kasus som många tycker är det kanske svåraste att förstå sig på. Alla andra kasus har vad man kallar en grammatisk funktion, dvs. de uttrycker en … Continue reading »

Categories: Grammatik | Tags: , , | Leave a comment