browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Karin Westin Tikkanen

About Karin Westin Tikkanen

Karin W. Tikkanen, född 1979, är jämförande språkforskare (särskilt latin) och frilansskribent.

Språkens framtid

Har språk någon framtid? Frågan kan tyckas konstig – visst kommer det alltid att finnas språk – men det är idag ett faktum att flertalet lärosäten runtom i Sverige tycks anse frågan oviktig och ointressant, med följden att språkutbildningar läggs ner. Göteborgs universitet sammanträder i dagarna om nedläggning av undervisningen i klassisk grekiska, ryska, italienska och fornkyrkoslaviska. … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment

Geografiska namn: Storbritannien

För att ära det nu pågående diamantjubiléet i ett av mina forna hemländer kommer här ett särskilt geografiinlägg tillägnat Storbritannien. Elisabeth II kröntes den 2:a juni 1952, och firar sålunda i år 60 år på tronen. Med dunder och brak firas det, och precis som flertalet regenter plägat göra, i många olika länder, iscensätts även i London innevarande sommar … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

webb-TV: Latinets roll idag!

Torsdagen den 19:e april pratade jag på Akademisk Kvart, på Bokia, Avenyn i Göteborg. Du kan se presentationen som webb-TV här. ”Latinet finns i religion, i populärkultur, i företagsnamn och inte minst i ’Det är så att jag ska tatuera mig, vad heter det här på latin?’ Men latinet är också en länk till äldre … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Geografiska namn: det romerska arvet

I vår (i synnerhet sporadiska) serie om ursprungen till moderna namn på olika länder, följer här en liten genomgång av de länder där man idag talar romanska språk, det vill säga länder som fortsätter det romerska språkliga arvet. Italien – För att börja med det mest väsentliga så användes Italia som geografiskt namn i första hand … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Det kom en fråga… ”Indiansk folklåt”

För en liten tid sedan damp en språkhistorisk fråga ned i min inbox, från en Herr IJ. Spörsmålet rörde en liten sång, en sorts rabbelvisa, som Herr IJ uppsnappat vid ett enstaka tillfälle, och som han undrat över mycket och länge. ”Var kommer den ifrån?” undrar han i sitt brev. ”Finns där inte ett par … Continue reading »

Categories: Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment

Geografiska namn: Skandinavien

Det är dags att fortsätta på serien ”geografiska ord”, och vad passar då bättre än att börja med vårt fina nordliga Skandinavien? Skandinavien, till att börja med, är ett mycket tidigt namn som blivit felstavat. Det förekommer redan hos den romerske historikern Plinius, i hans Naturalis Historia, men då i formen Scadinavia. Formen som sådan tros komma från … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Harald Hammarström, datorlingvist

Harald Hammarström är datorlingvist, och forskare vid Radboud Universiteit Nijmegen, Nederländerna, samt vid Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Tyskland. Han forskar om bland annat afrikanska språk, och språk på Papua Nya Guinea. 1. Vilken är din favoritetymologi och hur kommer det sig? Bulimi från grekiskans βουλιμία ”våldsam hunger; hungrig som en oxe” 2. … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Världsdelar

Något jag länge och ofta har grunnat över är varför länder heter som de gör, och varför de heter olika på olika språk, och jag tänker därför sparka igång en serie sådana inlägg här. För att ta ett exempel (och eftersom mitt förra inlägg handlade om tyska ord): varför säger vi på svenska ”Tyskland” om … Continue reading »

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment

Tysk svenska

Från 1300-talet och ända fram till 1600-talet regerade Hansan, förbundet av tyska eller tyskdominerade handelsstäder, stora delar av Östersjöområdet, från Engelska Kanalen hela vägen bort till Novgorod. Det nordliga och bondska Sverige drogs på så vis in i det europeiska handelsrummet, och blev en del av ett större politiskt samspel. Under den här tiden bosatte … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Mil, meter och andra mått

I Latinska Ord berättar jag om bakgrunden till vårt svenska bruk av ordet mil för avstånd. Liknande begrepp som alla går tillbaka på latinets milia ”ett tusen”, finns på flera olika språk, men det är bara här i Skandinavien som det står för 10,000 meter. Gräver vi sedan bara lite djupare i historiens skrivbordslådor det dyker mycket … Continue reading »

Categories: Historiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment