browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Duffel – en stad, ett tyg, en rock & en väska

Posted by on 13 mars, 2012

En brittisk marinofficer i duffel, dock ej amiral Vernon.

Under googlande irrfärder på webben stöter jag på Wikipediaartikeln om staden Duffel i Belgien som blev känt för sitt präktiga ylletyg vilket var starkt nog för armérockar och persedelpåsar.

Detta ger upphov till tre reflektioner:

  1. Att jag glömde trenchcoat i Krigiska ord, vilket jag hoppas kunna stoppa in i en framtida utgåva.
  2. Etymologin till grogg, som också har sina rötter i kontinental textilproduktion. Bakom ordet hittar vi nämligen den brittiske amiralen Edward Vernon (1684–1757), känd som Old Grog bland mannarna. Öknamnet hade han fått för att han ofta gick klädd i en rock i så kallat grovgrönt, det vill säga en typ av kraftigt uniformstyg i ylle som på engelska kallas grogram, från franskans gros grain ’grov struktur’. Vernon var mycket kritisk till de brittiska matrosernas alkoholvanor och för att stävja fylleriet ombord lät han spä ut besättningarnas romranson med vatten. Så föddes groggen!
  3. Att det vore roligt att skriva en Historiska ord-titel om historien bakom namn på kläder. Fyra exempel fanns ju med i Krigiska ord: cardigan (efter Lord Cardigan, kavalleriofficer i Krimkriget), raglanärm (efter Lord Raglan, överbefälhavare i Krimkriget), balaklava (efter britternas inskeppningshamn under Krimkriget) och olle (efter kapten Gustaf Adolf Ohlson, 1845–1931, vid Jönköpings regemente som var gymnastikkapten på Karlsborg och designade en för försvaret ändamålsenlig ylletröja).

2 Responses to Duffel – en stad, ett tyg, en rock & en väska

  1. Hans Augustin

    Det är väl t o m så, enligt mina brittiska kollegor att han hade problem med att få i matroserna citrusfrukter som skulle motverka skörbjugg…så han blandade saften från citroner och apelsiner i den dagliga ransonen av gin…Så går i alla fall historian inom ”The Royal Navy”…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *